top of page

Soutaja

Työstän Svenska kulturfondenin henkilökohtaisen 1-vuotisen työskentelyapurahan turvin esityssarjaa “SOUTAJA – RODDAREN”.

 

Esityssarja saa innoituksensa kahdesta soutua ja työntekoa käsittelevästä teoksesta – Willy Kyrklundin ”Odysseuksen soutaja”-proosarunosta sekä Arsi Aleniuksen “Katsotaanhan puhelimikiakin”-monologista.

“SOUTAJA -RODDAREN”-esityssarjan eri ulostulot/pienesitykset manifestoituvat eri tavalla eri paikoissa vuosina 2024-2026.

Työstän tällä hetkellä yhtä esitystä soutulaitteelle, toista paikkasidonnaista vaellusesitystä piensatama-aluelle ja kolmatta purkutaidetalolle.

Crossfit Rowing Machines

Vaikka innoituksena toimii kirjallisuus, työskentelymetodini fokuksessa ovat:

 

1. ruumiillinen ilmaisu

2. paikkasidonnainen taiteellinen ajattelu sekä

3. näyttelijäntyön soveltaminen.

 

Työskentelen "SOUTAJA - RODDAREN" -projektissa dialogissa eri alan taiteilijoiden kanssa.

Odysseia kertoo Ithakan kuninkaan Odysseus Laërtiadeen vuosikymmenen kestäneestä harharetkestä. Myös ”SOUTAJA-RODDAREN” esityssarja on eräänlainen harharetki – harhaanmenemiset/soutaamiset ja huopaamiset kirjallisten teosten ja erilaisten näyttämöiksi avautuvien paikkojen välillä ovat olennaisia niin tekoina kuin esityssarjan moninaisia ulostuloja ajatellen.

bottom of page