SUPERMALLIT -
RUUMIILLINEN ORATORIO

-tulossa 2023-

Supermallit on monimuotoinen näyttämöteos neljälle näyttelijälle, ja se ammentaa Fjodor
Dostojevskin klassikkoteoksesta Karamazovin veljekset. Lähestymme teosta eräänlaisena
mallistona ihmisen vaihtoehdoista. Tulkinnassamme Dostojevski on (hieman yksinkertaistaen)
antanut kolme mallia ihmiselle, tai filosofisesti ilmaisten kolme eksistoimisen tapaa; Ivanin
nihilistisen, Dimitrin impulsiivisen ja Aleksein hengellisen. Tavoitteenamme on ajatella näitä
kolmea mallia eräänlaisina umpikujina, jotka eivät enää voi olla malleja ihmiselle. Ne ovat liian
eheitä kokonaisuuksia, liian yksittäisiä, kaoottisuudessaankin liian tarkkarajaisia.
Hyödynnämme romaaniin sisältyvää polyfoniaa, jota pyrimme ruumiillistamaan.


Työskentelymme lähtee liikkeelle Dostojevskin teoksen keskeisten teemojen sekä ihmismallien
uudelleen ajattelusta ja tämän konkretisoimisesta ruumiillisiksi harjoitteiksi. Harjoitteiden
tarkoitus on mahdollistaa monikollisen ruumiin ilmeneminen, jonka varaan varsinaista esitystä
rakennetaan.


Työryhmä: Tommi Silvennoinen, Antti Tiensuu, Antti-Juhani Manninen, Antton Kainulainen,
Noora Salmi ja Sofia Molin

Statue